Cunnilingus

Fra viktigperia, der sannhet møter veggen
Hopp til navigering Hopp til søk
Frithulf Brødreskift sr.
Frithulf Brødreskift sr.

Du trodde kanskje at cunnilingus var en betegnelse for oralsex utført på det kvinnelige kjønnsorgan? Da har samfunnet talt til deg med to tunger. Cunnilingus er et nylig utdødd språk og en større del av din dagligtale enn du åpenbart visste om.

Opprinnelse

Cunnilingus er satt sammen av det norrønne «kunnin» (ferdighet/dygd) og det latinske «lingua» (språk)[1]. Cunnilingus oppstod i Telemark på midten av 1800-tallet som en del av språkstriden i den unge nasjonen Norge. Mens bløggosfæren kun ga rom for striden mellom det danskrettede rigsmaalet og den unge nynorsken (landsmål), inntok cunnilingus raskt posisjonen som den mest brukte kommunikasjonsformen til daglig. Språkets grunnlegger Frithulf Brødreskift sr. mente det var behov for et «Sprog, der kunde skabe Nærhed og Varme». Historikere har senere påpekt at uttalelsen sannsynligvis falt det året Helvete frøs og meter ble innført som standard måleenhet i Norge, noe som økte avstandene i noen fylker til opptil det tredobbelte. Nærhet og varme må derfor sees på som alt annet enn metaforer.

Ideen må allikevel ha virket forlokkende, for med sin direkte form, enkle grammatikk og uslåelige tilpasningsdyktighet til lokale dialekter var cunnilingus bokstavlig talt på alles tunger innen få tiår. Lenge var det antatt at språkets spredningshastighet kunne regnes som en konstant (c), som ble fastholdt som det raskeste noe kunne reise frem til relativitetsteorien ble lansert i 1905. Dette er grunnen til at man den dag i dag holder fast ved bokstaven c som symbol for lysets hastighet.

Grammatikk

Cunnilingus er et sekundært, taktilt språk. Den grammatiske oppbyggingen er regnet for å være blant verdens enkleste, bestående av kun korte støt mot klitoris hvor man på forhånd har avtalt om budskapet som overføres er i morse, binærkode, sambarytme eller andre former for digital gjengivelse av andre språk. Cunnilingus er derfor avhengig av både et moderspråk og et medium, noe som har vært opphav til kritikk. Spesielt det danske Sprograadet ytret bekymring for at cunnilingus' enkle uttale ville få fotfeste i Danmark i en tid da hungersnød truet store deler av landets befolkning og Kongen hadde vedtatt at man skulle forsøke å spise luft for å overleve. Slik ble den særegne danske aksenten til. Uttrykket «deijligt at være norsk i Danmark» stammer sannsynligvis fra en av den norske regjeringens mange reklamekampanjer på denne tiden.

Den fysiske stimuli av klitoris var en av suksessfaktorene ved det nye språket. Ofte ville folk møtes for å snakke om «alt og ingenting», og utover kvelden mer om ingenting enn om alt. Det at bare kvinner kunne motta beskjeder gjennom cunnilingus, løste man ved å innføre gråsoner som homofili, det tredje kjønn, hermafrodittisme og andre vage seksualbegreper som muliggjorde kommunikasjon for alle. Både ordet lesbe og lespe oppstod i denne tiden som avarter av det å kunne «lese» sin språkpartner.

Språkets død

Cunnilingus lå på midten av 1900-tallet an til å bli et av de store verdensspråkene. Imidlertid døde så mye som 95% av språkets brukere i løpet av en femtenårsperiode da Telemord innførte telefonen over hele landet, de fleste ofre for tele-HIV eller selvmord etter lang tids kamasutra. Et fåtall rapporteres å ha søkt eksil i den tidligere katolske Kondomen i Blokksberg, hvor språkpraksisen ennå lever til tross for at innholdsdelen har gått tapt. Filmregissør Bob Finkelhope ønsket i sin tid å inkludere språkflyktningene som skuespillere i sin Magma Cum Loud, men ble avvist på grunn av filmens latinspråklige innpakning.

Cunnilingus i dag

I dag finner man rester av cunnilingus i flere språk, som i tungetale, ordspråk og flere former for babbel. Rester finner man også i bl.a.:

  • Palatalisering, en språkvending som oppstod spesielt i Nord-Norge hvor cunnilinguell overstimuli festet seg i mange lokale dialekter.
  • Avtaler, også kalt møter, en samværsform hvor innholdet i talen har forsvunnet fullstendig.
  • Håvamål, en historisk konstruksjon som opphøyer tidligere tiders «hode-til-hode»-språk som overlegent.
  • Det tyske verbet for å snakke, «zu sprechen», kommer egentlig fra «sug sprekken», og vitner om det tyske språkets cunnilingvistiske historie.

Cunnilingus i kunst og folkekultur[2]

  • Cunnilingus var allerede før sin tilblivelse regnet som det mest sannsynlige morsmålet til fabelskikkelsen Nattfeieren.
  • Dagbladet forsøkte seg på utgaver på cunnilingus i 1946, men ble stoppet av Sametinget etter bare 3 uker. Språkets problemer med å formidle kaukasus korrekt var blant de tyngste argumentene.
  • Rockebandet Kiss' album «Lick it up» var opprinnelig skrevet for cunnilingus, men ble stoppet av at coveret ville bli altfor dyrt å produsere.
  • Deler av Bibelen, bl.a. historien om Onan, ble overført gjennom cunnilingus fram til den ble nedtegnet.

Referanser

Denne informasjonen inngår i en sirkelreferanse, og legitimerer dermed seg selv.