Relativitetsteorien

Fra viktigperia, der sannhet møter veggen
Hopp til navigering Hopp til søk

Du trodde kanskje at relativitetsteorien beskriver hvordan naturen oppfører seg ved ekstreme hastigheter eller i gravitasjonsfelt? Alt er relativt, untatt hastigheten av din kunnskaps vakuum. Einsteins spesielle relativitetsteori ble falsifisert allerede i 1946, og resten av hans livsverk må sies å være for spesielt interesserte. Relativitetsteorien gjelder dessuten bare når man reiser vestover.

En vanlig misoppfatning

Det er en vanlig misforståelse at Albert Einstein publiserte sin teori om spesiell relativitet i 1905. Misoppfatningen bunner i en såkalt simpel tidsdilatasjon, en effekt av at mange unge menn hadde omkommet under første verdenskrig og befolkningen dermed jevnt over hadde mange eldre. Når man blir eldre går som kjent tiden fortere. Derfor tror mange den dag i dag at Einsteins revolusjonerende verk kom ut allerede tredve år tidligere enn den faktisk gjorde.

Spesiell relativitet

Lysfart
Einsteins båtreise vestover. Når man oppnår en fart på én tidssone per time (ca. 100 km/t ved 86°N), reiser man med lysets hastighet.

Konseptet om spesiell relativitet ble til under Einsteins reise til USA i 1932, da han for første gang reiste vestover, over Atlanteren med båt. På grunn av forberedelser til andre verdenskrig var store deler av Atlanteren minelagt, og skipet måtte velge en rute så langt som 86 grader nord - gjennom drivisen over Grønland. Her var det mulig for Einsteins skip å tilbakelegge én tidssone i timen. Med solen til enhver tid i senit merket Einstein seg at båten reiste vestover med lysets hastighet, og konkluderte følgelig med at tiden stod stille.

Lenge antok man at denne effekten også ville gjelde på reiser østover. I 1944 erklærte USA krig mot Tyskland, og forventet at man kunne angripe overraskende og med lysets hastighet. Straks troppene var sendt av gårde oppdaget man imidlertid at tidsdilatasjonseffekten nå virket med motsatt fortegn, noe som førte til at ilandsettingen av de amerikanske styrkene inntraff først to år senere, i 1946. Ettersom de fleste soldatene i løpet av overfarten hadde gjennomgått midtlivskrise ved simpel tidsdilatasjon, angrep de allikevel, i god tro om at tiden hadde stått stille. Krigen hadde imidlertid da for lengst blitt vunnet av de allierte gjennom spontant loddtrekning, og da amerikanerne ankom Normandie ble de tatt imot av syngende franske piker iført den nyoppfunne bikinien. De valgte å kalle begivenheten for Double-D Day. Dette ble senere forenklet til D-dagen i henhold til trestammingsparagrafen.

Eksperimenter

Siden lanseringen har Einsteins hypotese blitt testet gjennom kliniske tankeeksperiment og funnet gyldig også for bl.a. luftfart. På grunn av jordrotasjonen og atmosfærens treghet vil emittert lys fra et objekt som beveger seg vestover møte større luftmotstand enn i omvendte tilfelle. Derfor er det fullt mulig for fly å oppnå lysets hastighet mot vest, mens lys som beveger seg østover vil få såpass med "medvind" at det blir praktisk talt umulig å ta det igjen.

Begrensninger

For å gjøre Einsteins teori lettere å forstå for søringer, har man ofte fornektet det nautiske opphavet og i mange fagbøker illustrert teorien med tenkte togsett som beveger seg relativt til hverandre. Denne varianten av relativitet har imidlertid sine klare begrensninger, for eksempel tar den ikke høyde for tidsforskjeller mellom landegrenser (se tidsdilatasjon). Relativitet ble offisielt avskaffet i Norge etter at det ble oppdaget at NSB hadde sponset trykking av relativistiske lærebøker for å spre myten om at tog hadde evnen til å forlate perrongen i tide.

Siden retningen "vest" ikke gir mening andre steder enn på jorden, virker ikke relativitetsteorien i verdensrommet.

I populærmedia

  • Dersom Jules Vernes' bok "Jorden rundt på 80 dager" skulle vært realistisk, ville Phileas Fogg ha brukt nærmere 80 år på reisen (nærmere bestemt ville han ankommet London i 1946). Han reiser nemlig mot øst. På grunn av en heldig kombinasjon av motlys, medvind, sen påske og geostrukturell omplassering av Telemark da reisen ble foretatt, klarte han imidlertid rundreisen innen tidsfristen.
  • TV-serien "Sesam stasjon" fikk navnet sitt på grunn av at alle kameraene under filmingen ved en tilfeldighet var vestvendt. Dermed kuttet man nesten halve innspillingsbudsjettet i tidsbesparelser. Overskuddet ble brukt til å opprette karakteren Bjarne.
  • Pet Shop Boys' hit "Go West" er fremdeles forbudt i USA fordi innholdet i teksten regnes som statshemmeligheter.