Drammen

Fra viktigperia, der sannhet møter veggen
Hopp til navigering Hopp til søk

Du trodde kanskje at det var bedre med en dram i timen enn en time i Drammen? For én gangs skyld har du faktisk rett, men du vet sikkert ikke hvor skjæringspunktet ligger.

Innledning

Det er ikke uproblematisk å vurdere hva som er best av to hendelser. Denne teksten er fra en undersøkelse gjort ved Universitetet i Rælingsskaret, der hendelsenes innvirkning på humøret innenfor tidshorisonten definert nedenfor brukes. Påvirkningen er normert fra -1 (svært negativ påvirkning) til +1 (svært positiv påvirkning).

Timer i Drammen

Interessenter

Vi antar at ordtaket ikke gjelder for beboere av Drammen, men for gjennomreisende, oftest med et ufrivillig opphold. Innenfor denne gruppen skyldes de fleste Drammensopphold togopphold eller -bytte på Drammen stasjon ved reise på Vestfold- eller Bergensbanen.

Oppholdsårsak

Ved togopphold for på- og avstigning eller grunnet møtende tog kan stoppet være et positivt innslag for røykere opp til omtrent fem minutter, mens det for ikke-røykere utelukkende forbindes med en forsinkelse.

Ved togbytte er oppholdstiden ofte lengre, med mulighet for å strekke på bena og kjøpe noe i stasjonsautomatene. Fortsatt opplever de fleste ventetiden som en forsinkelse, og økende oppholdstid fører til synkende humør.

De viktigste endringene pågår altså i de første minuttene i Drammen, og resultatene er vist nedenfor.

Minutter i Drammen

Drammer i timen

For at de uavhengelige variablene skal være sammenlignbare, benyttes den inverse dramfrekvensen, altså tidsintervall mellom inntatte drammer. Vi må også avklare flere faktorer, som:

Alkoholstyrke

For å standardisere enheten dram antar vi at en dram tilsvarer én alkoholenhet, altså tilsvarende 4 cl brennevin med 40 % alkohol.

Tidshorisont

En dram i timen gjennom et helt år er selvsagt ikke positivt, så vi antar at tidshorisonten er den perioden der alkoholinntaket forekommer, under vanlige omstendigheter mellom 4 og 12 timer, i denne undersøkelsen satt til 6 timer.

Årsak til alkoholinntak

En annen viktig parameter er årsaken til alkoholinntaket. Vi vil her se på alkoholens innvirkning på en person som drikker ved en festlig anledning.

Ved moderat alkoholinntak gjennom perioden, omtrent til 2 timer mellom hver dram, antas virkingen på humøret å være proporsjonal med frekvensen, med stigende bumør for lavere tidsintervall. Selvstudier ved Universitetet i Rælingsskaret viser at kortere intervaller gir mer positiv innvirking på humøret, men bare svært kortvarig, og med negativ humørpåvirkning i tiden etterpå. Tidsintegrert over undersøkelsesperioden har da humøret sitt toppunkt ved en konstant dramfrekvens på omtrent én time, og en bratt negativ trend for kortere intervaller. Resultatet er vist nedenfor

Timer mellom drammer

Sammenligning

Med begge kurvene i samme diagram, ser vi tydelig at en dram i timen er bedre enn en time i Drammen.

Sammenligning

For alkoholpåvirkningen er intervallet på én time det optimale for å øke humøret, men differansen mellom dram- og Drammen-påvirkningen er størst ved 2 timer. Svært korte opphold i Drammen er mer positivt enn svært kort intervall mellom alkoholinntaket, og skjæringspunktet ligger i følge undersøkelsen ved omtrent 20 minutter.

Videre forskning

  • Undersøkelsen tar ikke hensyn til hva som skjer hvis man tar en dram i timen i Drammen.
  • Resultatene sier ingenting om preferanser mellom en time i Ølen og en øl i timen.
  • Det forklares ikke hva som er best av en røyk i timen og en time i Røyken.
  • Undersøkelsen tar ikke hensyn til hvordan alkoholpåvirkningen på humøret er avhengig av humøret før alkoholinntaket, den såkalte rustransformerte humørfunksjonen.