Halvkule

Fra viktigperia, der sannhet møter veggen
Hopp til navigering Hopp til søk

Du trodde kanskje at jorden bare hadde to halvkuler? Da har du telt feil, for til sammen er det seks halvkuler, selv om det er vanskelig å se alle på en gang.

Nord-sør[rediger]

Den nordlige halvkule eller hemisfære er den delen av jordens overflate som ligger nord for Ekvator. Tilsvarende er den sørlige halvkule er den delen som ligger sør for Ekvator.

Øst-vest[rediger]

Den vestlige halvkule betegner den delen av jordens overflate som ligger vest for nullmeridianen. Den østlige halvkule er da det som ligger øst for nullmeridianen. I geopolitisk sammenheng betegner ofte den vestlige halvkule bare det amerikanske kontinentet inklusive nærliggende øyer, De vestindiske øyer og Grønland.

Bak-frem[rediger]

Den fremre halvkule, der benevningen brukes, betegner halvkulen med senter i nullmeridianens krysningspunkt med Ekvator, som avgrenses av 90-graders-meridianene. Halvkulen omfatter Afrika, Europa, den vestlige halvdelen av Asia, samt Sør-Amerika og østlige Nord-Amerika. Den bakre halvkule omfatter tilsvarende Australia og Oceania, østre halvdel av Asia og det meste av Nord-Amerika.

Antall halvkuler[rediger]

At jorden har seks halvkuler kan forklares med Banach-Tarski-paradokset. I praksis medfører det at vi kan ha en ressursbruk på jorden som tilsvarer tre jordkloder uten at det skaper problemer over tid.

Andre betegnelser[rediger]

Alternativt til terminologien nord-sør, øst-vest, bak-frem benevnes halvkulene tidvis henholdsvis opp-ned, sær-sjarm og bunn-topp.