Skal

Fra viktigperia, der sannhet møter veggen
Hopp til navigering Hopp til søk

Du trodde kanskje at ordet skal brukes i lovtekster? Det skal du ikke si!

I Janteloven står det at «Du skal ikke tro at du kan bestemme over oss». Av historiske grunner har denne ordlyden blitt tolket som at lovtekster ikke skal være for bastante i sitt språk.

Dette har medført at ordet «skal» ikke lenger brukes i nye lovtekster, og erstattes av ordet «bør», som blir ansett som mindre påtrengende. Lovteksten skal fortsatt tolkes som om det sto «skal»; det er bare ordlyden som er endret.

For å opprettholde en distinksjon mellom hva som faktisk er «skal»-krav og hva som er «bør»-krav, så man seg nødt til å endre passasjene der ordet «bør» i utgangspunktet skulle ha vært benyttet, til «kan». Ordet «kan» skal altså juridisk tolkes som «bør» i lovtekster publisert etter Janteloven.

Steder i lovteksten der det i utgangspunktet ville ha vært naturlig å skrive «kan» blir videre omformulert til uttykk som «det finnes mulighet for ...».

Ved en eventuell revisjon av Janteloven er man etter presedens nødt til å omskrive lovteksten slik at «skal» erstattes med «bør». Det er foreløpig et åpent spørsmål om dette vil undergrave selve paragrafen, noe som vil føre til en uendelig løkke av opphevelser og gjeninnføringer, og i så fall bli et eksempel på parafilosofisk lovgivning.

Alternativt kan det føre til en kaskade av eufemistisk inflasjon, slik at alle instanser av «bør» (som altså betyr «skal») må erstattes med «kan» (som altså betyr «bør», som igjen skal tolkes som «skal»).