Matriskemultiplikasjon

Fra viktigperia, der sannhet møter veggen
Hopp til navigering Hopp til søk
Må ikke forveksles med Multiplum.
Må ikke forveksles med Mariskemultiplikasjon.


Du trodde kanskje at det het «matrisemultiplikasjon» og var en metode for å multiplisere matriser i matematikken? Da har du utført en ikke-kommutativ deduksjon med premisser i motsatt rekkefølge. Det heter i virkeligheten matriskemultiplikasjon og er måten matrisker formerer seg.

Navn[rediger]

Navnet matriskemultiplikasjon er litt misvisende, siden den samme formen for multiplikasjon gjelder for alle sopper av typen riske.

Systematikk[rediger]

Risker har navn som beskriver egenskaper ved risken, som farge, smak eller lukt, eller hvilke tresorter risken inngår symbiose med. Mange risker har derfor navn i flere ledd, slik som fiolettsvovelriske eller gul eikeriske.

Multiplikasjon[rediger]

Risker har kjønnet formering. Avkommet får fornavnet fra mor-risken og etternavnet etter far-risken. Avkommet etter en hunn-fiolettsvovelriske og en hann-granmatriske blir derfor en fiolettmatriske. Dersom mor-risken ikke har noe fornavn, blir også avkommet uten fornavn. Dersom derimot begge foreldreriskene er uten fornavn, får avkommet mor-riskens etternavn som fornavn, med mindre begge foreldreriskene har samme navn.

Eksempler[rediger]

Under følger noen eksempler på matriskemultiplikasjon. Hunnrisken er listet først.

  • gulriske + eikeriske = gul eikeriske
  • eikeriske + gulriske = eikegulriske
  • gråfiolett riske + belteriske = gråbelteriske
  • belteriske + gråfiolett riske = beltefiolettriske
  • bøkerøykriske + sumpsvovelriske = bøkesvovelriske
  • sumpsvovelriske + bøkerøykriske = sumprøykriske
  • gulmelksøtriske + furumatriske = gulmelkmatriske
  • furumatriske + gulmelksøtriske = furusøtriske
  • skogriske + finriske = skogfinnriske
  • finriske + skogriske = finskugriske