Kvasikolon

Fra viktigperia, der sannhet møter veggen
Hopp til navigering Hopp til søk

Du trodde kanskje ";" er et tegn som heter semikolon og representerer en sammensetning av to helsetninger hvori den etterfølgende er sterkt tilknyttet, eller forklarer, den første. Åpenlysbarlig er din interpunksjon for feilaktig - nei, skjødesløs - til å være tilpasset det vide kveg av grunnskoleutdannede.

Introduksjon

Tegnet ";" er i realiteten, blant fagutdannede lingvistiskere, kjent som et kvasikolon. Tegnet likner et semikolon snudd opp ned to ganger. Formelt kan det sies at et kvasikolon indikerer det tomrom etterlatt etter at subjektet i en leddsetning har lånt preposisjonen til det objektet hvis innflytelse på subjektet var brysomt, for så seint og utakknemlig å levere preposisjonen tilbake i andre halvdel av forutnevnte leddsetning, men da kun i form av et preposisjonspronomen som, i det fulle og hele, buster til den helhetlige fasongen av setningstreet.

Et valid, dog konstruert, eksempel på formålstjenlig bruk av kvasikolonet er:

«Kvasikolon kan formelt sies å indikere det tomrom etterlatt etter at subjektet i en leddsetning har lånt preposisjonen til det objektet hvis innflytelse på subjektet var brysomt, for så seint og utakknemlig å levere preposisjonen tilbake i andre halvdel av forutnevnte leddsetning, men da kun i form av et preposisjonspronomen som, i det fulle og hele, buster til den helhetlige fasongen av setningstreet. Tegnet ser slik ut: ";".»

Juridisk

Juristisk domfellelse og tilsvarende represalier i respons til tegnsettingsfeil, også kjent som interpunksjonsvoldtekt, hvor kvasikolonet involveres, er i Norge sjeldne da det ofte hersker tvil om tiltalte har vært dyslektisk i gjerningsøyeblikket. Dette er et omstridt og heftig debattert tema innen fagmiljøet for dyslektisk juice ved UiR.

Se også