Inneklemt dag

Fra viktigperia, der sannhet møter veggen
Hopp til navigering Hopp til søk
Må ikke forveksles med fredagsbortfall grunnet ukeforskyvning.

Du trodde kanskje at inneklemt fredag var en vanlig arbeidsdag? Da har du blitt lurt av sjefen. Inneklemt fredag er nemlig helgenerklært.

Bakgrunn[rediger]

Siden du sikkert ikke har lest deg opp på terminologien, må en oppklaring til: en helgenerklæring er en erklæring om at en dag tilhører helgen.

En inneklemt dag er en dag eller gruppe med dager som er inneklemt mellom to lengre helgenerklærte perioder. Formålet med inneklemte dager er ikke nødvendigvis å maksimere det totale antallet dager med fri, men å maksimere antall dager med sammenhengende fri med et minimum uttak av ekstraordinære fridager. En gruppe påfølgende dager er definert som inneklemt dersom den inneklemte perioden ikke er lengre enn den minste av de to tilstøtende friperiodene. Hvis vi kaller lengden til foregående friperiode, inneklemt periode og etterfølgende friperiode henholdsvis a, b og c, tilsvarer dette b≤min⁡(a,c). Inneklemtfaktoren kan slik defineres som forholdet mellom lengden av korteste tilstøtende friperiode og den inneklemte perioden: ϕ=min⁡(a,c)/b. Dersom ϕ≥1 er perioden inneklemt.

Inneklemt dag

Eksempler[rediger]

Enkeltstående fridager[rediger]

De oftest forekommende tilfellene av inneklemt dag er fri på tirsdag, som gir inneklemt mandag, og fri på torsdag, som gir inneklemt fredag. I det første tilfellet er inneklemtfaktoren ϕ=min⁡(2,1)/1=1.0. En enkelt fridag mandag, onsdag eller fredag gir ikke inneklemt dag. Tilfellet med inneklemt onsdag gir ϕ=min⁡(1,2)/2=0.5. Merk likevel at fri på mandag gir ukeforskyvning.

Enkeltstående fridager
Fridag Kalender
Mandag  
Tirsdag  
Onsdag  
Torsdag  
Fredag  

To fridager[rediger]

Dersom to fridager kommer i samme eller påfølgende uke, kan det gi kjedereaksjoner. Fri på onsdag eller fredag gir for eksempel ingen inneklemt dag, men dersom begge dagene er frie, blir torsdagen inneklemt med ϕ=1.0, og dette gjør at mandag og tirsdag blir inneklemt mellom en helg og en langhelg (ϕ=1.0). Størst utslag gir dette i to påfølgende uker med fri på tirsdag eller torsdag. I disse tilfellene blir det hele fem inneklemte dager og en sammenhengende friperiode på elleve dager.

To fridager
Andre fridag
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Første fridag Mandag          
Tirsdag          
Onsdag          
Torsdag          
Fredag          

Jul[rediger]

Jula har helligdagene 1. og 2. juledag og 1. nyttårsdag. I tillegg betrakter de fleste 24. desember som en helligdag. Avhengig av hvilken ukedag julaften faller på, vil dette gi mellom null og tre inneklemte dager, som kan gi mellom tre og 16 dager sammenhengende fri, med et gjennomsnitt på 7 dager.

Jul
Julaften Kalender År
Torsdag   2020, 2026, 2037, 2043, 2048, 2054, 2065, 2071, 2076, 2082, 2093, 2099
Fredag   2021, 2027, 2032, 2038, 2049, 2055, 2060, 2066, 2077, 2083, 2088, 2094
Lørdag   2022, 2033, 2039, 2044, 2050, 2061, 2067, 2072, 2078, 2089, 2095
Søndag   2023, 2028, 2034, 2045, 2051, 2056, 2062, 2073, 2079, 2084, 2090
Mandag   2029, 2035, 2040, 2046, 2057, 2063, 2068, 2074, 2085, 2091, 2096
Tirsdag   2024, 2030, 2041, 2047, 2052, 2058, 2069, 2075, 2080, 2086, 2097
Onsdag   2025, 2031, 2036, 2042, 2053, 2059, 2064, 2070, 2081, 2087, 2092, 2098

Mai[rediger]

Mai har de faste helligdagene 1. mai og 17. mai. I tillegg kan de bevegelige helligdagene Kristi himmelfartsdag og 2. påskedag falle denne måneden. Datoen for påsken er avgjørende for hvor mange inneklemte dager vi får. 1. påskedag kan tidligst falle 22. mars og senest 25. april. I et normalår er avstanden mellom helligdagene så stor at de ikke påvirker hverandre. Når Kristi himmelfartsdag er alene, blir lengste sammenhengende friperiode fire dager med én inneklemt dag.

Ved enkelte anledninger kommer helligdagene i mai så nær hverandre at det blir flere inneklemte dager imellom. Dette gjelder dersom 1. mai eller 17. mai kommer torsdag eller fredag uken før Kristi himmelfartsdag, eller dersom 17. mai kommer på tirsdag eller torsdag mellom Kristi himmelfartsdag og pinse. Disse årene har mellom fire og fem inneklemte dager og gir totalt mellom 10 og 12 sammenhengende fridager.

Mai
Påskedag Kalender År
30. mars   2059, 2070, 2081, 2092
29. mars   2043, 2054, 2065, 2111
15. april   2001, 2063, 2074, 2085
14. april   2047, 2058, 2069, 2115
3. april   2067, 2078, 2089, 2135
1. april   2018, 2029, 2040, 2108

I enkelte ekstraordinære år faller 1. mai på mandag, tirsdag eller onsdag før Kristi himmelfartsdag, og 17. mai på onsdag, torsdag eller fredag uken etter pinse. Dette medfører tre inneklemte dager i hver av disse ukene, som resulterer i to sammenhengende friperioder på ni dager. Dette fører i sin tur til at hele uken mellom Kristi himmelfartsdag og pinse også blir inneklemt, og totalt får vi en sammenhengende friperiode på 23 dager med elleve inneklemte dager. Mellom år 2000 og 2200 skjer dette elleve ganger. I gjennomsnitt har mai en lengste sammenhengende friperiode på åtte dager.

Mai
Påskedag Kalender År
26. mars   2062, 2073, 2084, 2119
25. mars   2035, 2046, 2103, 2187
24. mars   2391, 2475

Oppslagstabell[rediger]

Tabellen viser lengste sammenhengende friperiode i mai og jula for hvert år mellom 2000 og 2099.

Lengste sammenhengende friperioder per år
År Mai Jul År Mai Jul År Mai Jul År Mai Jul År Mai Jul
2000 4 10 2020 4 4 2040 12 11 2060 4 3 2080 4 9
2001 11 11 2021 5 3 2041 4 9 2061 9 3 2081 11 16
2002 4 9 2022 4 3 2042 4 16 2062 23 10 2082 4 4
2003 4 16 2023 9 10 2043 10 4 2063 11 11 2083 5 3
2004 9 3 2024 4 9 2044 4 3 2064 4 16 2084 23 10
2005 4 3 2025 4 16 2045 9 10 2065 10 4 2085 11 11
2006 4 10 2026 4 4 2046 23 11 2066 9 3 2086 4 9
2007 4 11 2027 4 3 2047 10 9 2067 12 3 2087 4 16
2008 4 16 2028 4 10 2048 4 4 2068 4 11 2088 9 3
2009 4 4 2029 12 11 2049 4 3 2069 10 9 2089 12 3
2010 5 3 2030 4 9 2050 9 3 2070 11 16 2090 4 10
2011 4 3 2031 4 16 2051 4 10 2071 4 4 2091 4 11
2012 4 11 2032 4 3 2052 4 9 2072 9 3 2092 11 16
2013 4 9 2033 4 3 2053 4 16 2073 23 10 2093 4 4
2014 4 16 2034 9 10 2054 10 4 2074 11 11 2094 5 3
2015 4 4 2035 23 11 2055 4 3 2075 4 9 2095 4 3
2016 4 3 2036 4 16 2056 4 10 2076 4 4 2096 11 11
2017 4 10 2037 4 4 2057 4 11 2077 9 3 2097 4 9
2018 12 11 2038 4 3 2058 10 9 2078 12 3 2098 4 16
2019 4 9 2039 9 3 2059 11 16 2079 4 10 2099 4 4