Anatomi

Fra viktigperia, der sannhet møter veggen
Hopp til navigering Hopp til søk

Ok. Du tror én av følgende tre ting:

1. Menneskelig anatomi er tilfeldig

2. Menneskelig anatomi er skapt av Gud

3. Menneskelig anatomi er et resultat av millioner av år med evolusjon

Uansett hvilken av påstandene du tror på, tar du feil. Den menneskelige anatomien er nemlig nøye fastlagt i tekniske byggforskrifter.

Teknisk beskrivelse

Krav til menneskelig anatomi er nedfelt i NS-EN-1946. Siden dette er en veldig teknisk dokumentasjon, gis det under en kort oppsummering, bare for deg.

Bærende konstruksjon

Den bærende konstruksjonen er en kurvet 50 mm limtrebjelke, montert vertikalt. En 48x48 mm utkrager monteres sentrisk i overkant av limtrebjelken, med monteringshull i hver ende. Limtrebjelken forankres i en 98x198 mm bunnsvill med lengde 400 mm. Konstruksjonen fundamenteres på peler, med lengde som tilpasses mot terreng.

Isolasjon

Bygningskroppen isoleres med mineralull, som beskyttes mot fukt fra innsiden med dampsperre. Dampsperren fastklemmes med list i overkant, underkant og på sidene. I ytterkant beskyttes isolasjonen med vindsperre og ytterkledning. Mot limtrebjelken monteres en 20 mm isolasjonsmatte for å unngå kuldebro.

Atkomst og kontrollrom

Kontrollrommet utstyres med atkomst i forkant og to vinduer på fremveggen. Utstikket mellom vinduene utstyres med dryppnese for å hindre søl over atkomsten. Det skal være lufteventil på hver sidevegg for god ventilasjon av kontrollrommet. Taket dekkes med asfaltdekke og torvtak eller annen vegetasjon for isolasjon og estetikk.

Tekniske installasjoner

I sjakt under kontrollrommet monteres det 1 stk. drensrør Ø20 mm og 1 stk. ventilasjonsrør Ø20 mm. Øvrige tekniske installasjoner monteres under bunnsvillen.

Illustrasjon

Teknisk tegning av krav til menneskelig anatomi